پنج شنبه 26 مهر 1397
اداره امور مالی

صدور احکام حقوقي، مأموريت، مرخصي، گواهي‌ها و...، انبارگرداني، صدور رسيد و حواله انبار، تهيه لوازم مورد نياز مجموعه و تنظيم اسناد مربوط به آن، پرداخت حقوق و مزاياي پرسنلي، حساب‌داري و تنظيم اسناد مالي، جمع داري و ثبت اموال، ....

صدور احکام حقوقي، مأموريت، مرخصي، گواهي‌ها و...، انبارگرداني، صدور رسيد و حواله انبار، تهيه لوازم مورد نياز مجموعه و تنظيم اسناد مربوط به آن، پرداخت حقوق و مزاياي پرسنلي، حساب‌داري و تنظيم اسناد مالي، جمع داري و ثبت اموال، پيگيري و دريافت اعتبارات مالي مصوب، ثبت و ضبط اسناد مالي، پرداخت هزينه‌هاي مرکز و تنظيم حساب‌ها، ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد اعتبارات به تفکيک برنامه‌ها، تنظيم جريان نقدينگي و برنامه‌ريزي در تامين به موقع نيازهاي مالي، تأمين نيازهاي مرکز با هماهنگي رياست مرکز، اعمال مراقبت و نظارت در حفظ و نگهداري اموال و داريي‌هاي مرکز، کنترل مالي پروژه‌ها و قراردادهاي مرکز، تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم در حوزه مربوطه امور اداري مرکز، برنامه‌ريزي براي ارتقاء سطح رفاه و معيشت اعضاء علمي و کارکنان و ... برعهده این اداره می‌باشد.

پربازدید
لينك هاي مرتبط
قم - خیابان معلم -کوچه 12 - جنب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تلفن :
025 - 37737213
نمابر :
025 - 37737217
کدپستی :
37185- 4466
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می باشد.